Noudatamme:
Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet
Isännöintiyritys

 • Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti.
 • Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi.
 • Toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi.
 • Toimii tasapuolisesti.
 • Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti.
 • Noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja.
 • Huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eetiset ohjeet.
 • Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja.
 • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa.
 • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.
 • Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.
 • Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti.
 • Sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.
 • Edistää tehokasta energian ja materiaalin käyttöä.

 

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työtekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin. Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

 

Hyvä isännöintitapa ja muuta tietoa aiheesta löytyy isännöitijöiden auktorisointiyhdistys ISA:n sivuilta. www.isayhdistys.fi