TMH-Tilit Ky

 

REKISTERISELOSTE


Tilitoimisto pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille. Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Kaikkien tilitoimistossa käsiteltävien tietojen luovuttamiseen oikeaksi todetuille tahoille voidaan käyttää sähköpostia.

 

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista. Näitä tietoja tilitoimisto luovuttaa vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

 

Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotiedot. Näitä tietoja tilitoimisto luovuttaa vain asiakkaalle, kullekin henkilölle, Verohallinnolle ja asiakkaan toimeksiannosta kolmansille osapuolille esim. eläkeyhtiöille.

 

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja tilitoimisto luovuttaa vain asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille.

 

Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja tilitoimisto luovuttaa vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

 

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja tilitoimisto luovuttaa vain asiakkaalle ja Verohallinnolle.

 

Lisäksi asiakkaan tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa säilytettäviin henkilötietoihin.

 

Tilitoimistossa säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Kaikki epäilyt mahdollisista tietoturvaloukkauksista dokumentoidaan ja raportoidaan asianmukaisille tahoille.

 

Rekisterinpitäjä:

 

TMH- Tilit Ky
Härkikuja 2
39100 Hämeenkyrö

Tiedustelut tästä Rekisteriselosteesta voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen

rekisterit@tmh-tilit.com