TMH- Tilit Ky

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä Tietosuojaseloste (jäljenpänä ”Seloste”) kertoo, kuinka TMH-Tilit Ky kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja verkkosivun www.tmh-tilit.com yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

 

1.   Rekisterinpitäjä

 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on TMH-Tilit Ky (jäljempänä ”TMH-Tilit Ky”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”). TMH-Tilit Ky vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

 

TMH- Tilit Ky

Yritystunnus: 2329126-9

Osoite: Härkikuja 2, 39100 Hämeenkyrö

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Teija Hankaniemi 045 341 2733

 

Sähköposti: rekisterit@tmh-tilit.com

 

2.   Henkilötietojen kerääminen

 

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

–   olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme (sähköpostitse, postitse, puhelimitse, tekstiviestillä, WhatsApp-
sovelluksella), esim. kun ostat Palveluamme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;

–   syntyvät Palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun lähetät meille tarjous- tai yhteydenottopyynnön
verkkolomakkeiden kautta; ja

–   saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

 

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

–   perustiedot, kuten nimi (etu- ja sukunimi), ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot (sähköposti, postiosoite, puhelinnumero) ja henkilötunnus;

–   asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, verotustiedot, palkkatiedot, mahdolliset ulosottotiedot;

–   asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset;

–   muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

 

3.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Keräämme, käsittelemme ja käytämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten (palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen). Tietoja käytetään pääasiallisesti asiakkaan yritysasioiden hoitamisessa sähköpostitse, postitse ja puhelimitse.

 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1.   Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

2.   Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustammallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

3.   Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi. Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivujen tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

4.   Markkinointi ja asiakasviestintä. Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana Palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso 7).

5.   Lakien noudattaminen. Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. Veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

6.   Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut. Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

 

4.   Henkilötietojen luovutukset

 

Emme luovuta henkilötietoja muille.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen; kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja sinun suostutumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

 

5.   Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle

 

Toimisto ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

6.   Henkilötietojen säilyttäminen

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

7.   Sinun oikeutesi

 

*   Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

*   Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
*   Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

*   Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

*   Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Yksi henkilötietojen tarkastuspyyntö vuodessa on maksuton. Seuraavat tarkastuspyynnöt laskutetaan.

*   Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

8.   Tietoturva

 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa liiketiloissa ja kaapeissa. Sähköinen aineisto on suojattu teknisin keinoin. Sähköiset järjestelmät on suojattu palomuurein ja salasanoin. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

 

9.   Selosteen muuttaminen

 

Meillä on oikeus muuttaa ja päivittää tätä Selostetta.

 

10.   Ota yhteyttä

 

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen rekisterit@tmh-tilit.com, puhelimitse tai kirjallisesti Selosteen alussa kohdassa 1 oleviin puhelinnumeroihin tai postiosoitteeseen.

 

11.   Selosteen saatavuus

 

Viimeisin versio tästä Selosteesta löytyy aina verkkosivuiltamme www.tmh-tilit.com.

 

Tämä seloste on jokaisen saatavilla ja nähtävissä rekisterinpitäjän toimipaikassa. Toimipaikan osoite löytyy tämän Selosteen alusta kohdasta 1.

 

Laadittu 27.4.2018

Päivitetty 19.12.2022